Over ons

Denken, doen. Hou het simpel en ga aan de slag. Sales wordt vaak neergezet als hogere wiskunde, onderbouwd met allerlei moeilijke modellen, om zaken zichtbaar en begrijpelijk te maken.

Wij geloven en weten dat sales te leren is, maar snappen dat sales in elke branche en organisatie (net) iets anders is. Dat “net iets anders” is de crux waar onze organisatie zich in vastbijt.

Hoe stem je de salesafdeling zo af dat jouw klant maximaal geholpen wordt met jouw producten en diensten? Welke communicatie en sales vaardigheden moet je in je gereedschapskist hebben om te weten wat je de klant kunt brengen? Hoe train je vakinhoudelijke professionals met veel expertise in sales vaardigheden zodat ze de klant meer kunnen bieden?

En ja daar horen ondersteunende modellen bij, maar we houden het eenvoudig en meetbaar.

Wij helpen je sterker te worden op het gebied van sales, zowel in de processen als in vaardigheden.

Prospectory. Serieus over sales

Meer weten over onze aanpak? Neem vrijblijvend contact op!

Telefoonnummer +31 (0)6 28 40 33 79

Email info@prospectory.com

Managing Partner

Kurt Hessels

Man­ag­ing Partner

Als u Kurt vraagt waar hij warm voor loopt, zegt hij: sales sales sales’. Nieuwe klanten benaderen, behoeften kop­pe­len aan dien­sten, relaties uit­bouwen; het is hem op het lijf geschreven. Kurt staat voor doen wat je belooft’. Schi­jn­baar ingewikkelde zak­en maakt hij helder en duidelijk. Zijn kracht is zijn ijz­eren dis­ci­pline. Kurt startte zijn car­rière in de ICT-branche, deed daar een schat aan ervar­ing op, en was ver­vol­gens jaren­lang suc­cesvol fran­chisen­e­mer van een gerenom­meerd train­ings­bu­reau.

Eerst denken, dan doen. En dan vooral doorzetten.”


Kurt is DISC gecertificeerd.

+31 (0)6 28 403 379hessels@prospectory.com

Sales & Marketing Professionals

Frits Willem Bakker

All­round Sales Professional

Mariëlle van der Linden

Senior trainer/​coach
Lei­der­schap, com­mer­cie en com­mu­ni­catie; het zijn the­ma’s die Mar­iëlle op het lijf zijn geschreven. Ze houdt ervan om lei­d­inggeven­den, teams en indi­viduen het ver­schil te lat­en mak­en. Ze duikt in hun vraagstukken als waar staan we en waar willen we naar toe’ en geeft hen de hand­vat­ten om die doe­len te bereiken. Mar­iëlle weet de kern te rak­en, te prikke­len; en dat alti­jd met een vleug­je humor. No-non­sens en een toegewi­jde spar­ring­part­ner, dat is Mar­iëlle ten voeten uit. Ze is sterk in het man­a­gen van groep­sprocessen, heeft een scherp zake­lijk inzicht en mobiliseert steev­ast het zelfo­plossend ver­mo­gen. Daar­voor brengt ze bij­na der­tig jaar ervar­ing in HRD met zich mee.

Each one of us can make a dif­fer­ence. Togeth­er we can make a change”.
+31 (0)6 46 230 484marielle.vanderlinden@prospectory.com

Bart Huijbregts

All­round Sales Professional

Het onderne­mers­bloed stroomt door zijn aderen en sales is zijn tweede natu­ur. Al ruim twintig jaar lang begelei­dt Bart bedri­jven op het gebied van sales, als train­er en als adviseur. Met al zijn ken­nis en ervar­ing weet hij teams tot steeds grotere hoogten te stuwen. Hij helpt ze om de juiste con­clusies uit data te trekken en begelei­dt ze in de tran­si­tie naar een daad­krachtige, resul­taat­gerichte aan­pak. Bart heeft oog voor iedere indi­vidu. Hij is een vernieuw­er, een verbinder en absolu­ut future-proof.

Ik heb het nooit gedaan, dus ja, dat kan ik”

+31 (0)6 53 556 560bart.huijbregts@prospectory.com

Coen Kijk in de Vegt

All­round Sales Professional

Coen vin­dt voor u de kort­ste weg naar meer verkoopre­sul­taat. Hij kent het klap­pen van de zweep als bedreven sales direc­tor en man­ag­ing direc­tor bij grote organ­isaties. Ook in het onderne­mer­schap is hij thuis, hij zette twee start-ups op. Al die ken­nis zet hij graag voor u in. Zijn passie is u en uw team helpen nog beter te wor­den. Dat is geen loze zin: Coen is oprecht betrokken bij het suc­cesvol mak­en van uw team. Met empathie en gevoel voor humor stapt Coen recht op úw sales­doel af.

If peo­ple trust you, they’ll do busi­ness with you”

+31 (0)6 21 254 162coen.kijkindevegt@prospectory.com

Martijn de Haas

Mar­ket­ing & Com­mu­ni­catie Consultant

Mar­ti­jn is een ana­lytis­che en cre­atieve mar­ke­teer. Hij houdt ervan om doel­groepen te door­gron­den en ze ver­vol­gens in beweg­ing te bren­gen. Zijn kracht ligt in de analyse van reeds aan­wezige klant­da­ta en in de ver­taal­slag naar nieuwe inzicht­en, betere proposi­ties en slimme strate­gieën. Hij neemt hier­voor een schat aan ervar­ing mee: Mar­ti­jn is al bij­na twintig jaar actief als B2B en B2C mar­ket­ing- en com­mu­ni­catiespe­cial­ist. Zijn ken­nis en ervar­ing zet Mar­ti­jn ook graag voor u in.

Uw organ­isatie beschikt over een schat aan klantinformatie.”

+31 (0)6 53 589 714martijn.dehaas@prospectory.com

Onze klantrelaties

Meer tonen
keyboard-arrow-right

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.