Over ons

Laten we maar met de deur in huis vallen: Sales is een vakgebied met niet zo’n sterke reputatie. Het cliché luidt immers dat Salesmensen opportunistische mooipraters zijn, die doen alsof ze over magische krachten beschikken die tot gouden bergen leiden. Maar als de resultaten vervolgens tegenvallen, dan ligt het volgens sales altijd aan het product, de propositie, de marketing of eigenlijk gewoon aan de hele organisatie, maar zeker niet aan henzelf.

Deze perceptie van opportunisme en onbetrouwbaarheid is een gemiste kans. Wij zien Sales namelijk als de basis van gezond ondernemerschap en groei. En juist nu zo nodig omdat jij niet de enige bent die een dienst of innovatie naar jouw (potentiële) klanten brengt. Wij geloven dat iedereen met de juiste data, aanpak en oefening Sales kan doen bij (potentiële) klanten. Met oprechte interesse in de klant agenda hetgeen leidt tot duurzaam succes.

Klanten spreken namelijk graag vakmensen. Met jou dus. Niet meer alleen Sales mensen. Wij helpen jouw vakgenoten om, onderbouwd met data, aan tafel te komen. En een verantwoord, oprecht gesprek te voeren. Zo helpen wij juristen, consultants, techneuten, project managers, service managers, developers. Want zij snappen als geen ander wat hun dienstverlening brengt.

Kortom: wil jij als vakman jouw (potentiële) klanten serieus nemen en een lange termijn relatie ontwikkelen? Weten hoe jij jouw business duurzaam laat groeien? Neem contact op.

Prospectory. Serieus over sales.

Managing Partners

Kurt Hessels

Man­ag­ing Partner

Als u Kurt vraagt waar hij warm voor loopt, zegt hij: sales sales sales’. Nieuwe klanten benaderen, behoeften kop­pe­len aan dien­sten, relaties uit­bouwen; het is hem op het lijf geschreven. Kurt staat voor doen wat je belooft’. Schi­jn­baar ingewikkelde zak­en maakt hij helder en duidelijk. Zijn kracht is zijn ijz­eren dis­ci­pline. Kurt startte zijn car­rière in de ICT-branche, deed daar een schat aan ervar­ing op, en was ver­vol­gens jaren­lang suc­cesvol fran­chisen­e­mer van een gerenom­meerd train­ings­bu­reau.

Eerst denken, dan doen. En dan vooral doorzetten.”

+31 (0)6 28 403 379hessels@prospectory.com

Frits Willem Bakker

Man­ag­ing Partner

Sales & Marketing Professionals

Mariëlle van der Linden

Senior trainer/​coach
Lei­der­schap, com­mer­cie en com­mu­ni­catie; het zijn the­ma’s die Mar­iëlle op het lijf zijn geschreven. Ze houdt ervan om lei­d­inggeven­den, teams en indi­viduen het ver­schil te lat­en mak­en. Ze duikt in hun vraagstukken als waar staan we en waar willen we naar toe’ en geeft hen de hand­vat­ten om die doe­len te bereiken. Mar­iëlle weet de kern te rak­en, te prikke­len; en dat alti­jd met een vleug­je humor. No-non­sens en een toegewi­jde spar­ring­part­ner, dat is Mar­iëlle ten voeten uit. Ze is sterk in het man­a­gen van groep­sprocessen, heeft een scherp zake­lijk inzicht en mobiliseert steev­ast het zelfo­plossend ver­mo­gen. Daar­voor brengt ze bij­na der­tig jaar ervar­ing in HRD met zich mee.

Each one of us can make a dif­fer­ence. Togeth­er we can make a change”.
+31 (0)6 46 230 484marielle.vanderlinden@prospectory.com

Judith van Zelm van Eldik

Senior trainer/​coach

Judith vin­dt het heer­lijk om jou te lat­en zien wat je in je hebt, om je bewust te mak­en van jouw poten­tieel. Ze leert je om impact te mak­en vanu­it jouw per­soon­lijke kracht en kunde. Ze wordt niet voor niets de inter­ac­tiespe­cial­ist’ genoemd. Judith denkt out-of-the-box, weet de kern te rak­en en is doel­gericht. Leren op een dieper en duurza­mer niveau, daar draait het voor haar om. Per­soon­lijke leervra­gen kop­pelt ze aan de doel­stellin­gen van het team en de organ­isatie. Onze energieke en vakkundi­ge Judith neemt een schat aan ervar­ing mee op het gebied van learn­ing & devel­op­ment, lei­der­schap­son­twik­kel­ing, impro­visati­ethe­ater en stem.

You can’t stop the waves, but you can learn to surf”

+31 (0) 6 55 331 342judith.vanzelmvaneldik@prospectory.com

Bart Huijbregts

All­round Sales Professional

Het onderne­mers­bloed stroomt door zijn aderen en sales is zijn tweede natu­ur. Al ruim twintig jaar lang begelei­dt Bart bedri­jven op het gebied van sales, als train­er en als adviseur. Met al zijn ken­nis en ervar­ing weet hij teams tot steeds grotere hoogten te stuwen. Hij helpt ze om de juiste con­clusies uit data te trekken en begelei­dt ze in de tran­si­tie naar een daad­krachtige, resul­taat­gerichte aan­pak. Bart heeft oog voor iedere indi­vidu. Hij is een vernieuw­er, een verbinder en absolu­ut future-proof.

Ik heb het nooit gedaan, dus ja, dat kan ik”

+31 (0)6 53 556 560bart.huijbregts@prospectory.com

Coen Kijk in de Vegt

All­round Sales Professional

Coen vin­dt voor u de kort­ste weg naar meer verkoopre­sul­taat. Hij kent het klap­pen van de zweep als bedreven sales direc­tor en man­ag­ing direc­tor bij grote organ­isaties. Ook in het onderne­mer­schap is hij thuis, hij zette twee start-ups op. Al die ken­nis zet hij graag voor u in. Zijn passie is u en uw team helpen nog beter te wor­den. Dat is geen loze zin: Coen is oprecht betrokken bij het suc­cesvol mak­en van uw team. Met empathie en gevoel voor humor stapt Coen recht op úw sales­doel af.

If peo­ple trust you, they’ll do busi­ness with you”

+31 (0)6 21 254 162coen.kijkindevegt@prospectory.com

Hans de Jong

All­round Sales Professional

Hans laat een heldere kijk op uw busi­ness zien. Hij stapt in de schoe­nen van uw klant, de out­side-in filosofie noemt hij dat. Ver­vol­gens helpt hij u uw resul­tat­en te ver­beteren. Daar zet hij alles voor in. Lead­gen­er­atie, coach­ing, sales­begelei­d­ing, mar­ketingac­tiviteit­en. Hans houdt van plan­matig werken, dis­ci­pline en borg­ing en daar zorgt hij dan ook voor. Hij is resul­taat­gericht, direct en weet anderen te ent­hou­si­as­meren voor nieuwe wegen. Hans brengt een schat aan ervar­ing met zich mee als gen­er­al man­ag­er, als chan­nel directeur en in vele sales- en mar­ket­ing­func­ties.

A goal with­out a plan is just a wish.”

+31 (0)6 15 469 159dejong@prospectory.com

Martijn de Haas

Mar­ket­ing & Com­mu­ni­catie Consultant

Mar­ti­jn is een ana­lytis­che en cre­atieve mar­ke­teer. Hij houdt ervan om doel­groepen te door­gron­den en ze ver­vol­gens in beweg­ing te bren­gen. Zijn kracht ligt in de analyse van reeds aan­wezige klant­da­ta en in de ver­taal­slag naar nieuwe inzicht­en, betere proposi­ties en slimme strate­gieën. Hij neemt hier­voor een schat aan ervar­ing mee: Mar­ti­jn is al bij­na twintig jaar actief als B2B en B2C mar­ket­ing- en com­mu­ni­catiespe­cial­ist. Zijn ken­nis en ervar­ing zet Mar­ti­jn ook graag voor u in.

Uw organ­isatie beschikt over een schat aan klantinformatie.”

+31 (0)6 53 589 714martijn.dehaas@prospectory.com

Niels Vrijhoeven

Merk- en marketingstrateeg

Niels is merk- en mar­ket­ingstra­teeg en dat doet hij met heel zijn hart. Een van zijn wapen­feit­en is het vanaf nul ontwikke­len van de beleg­gingsapp BUX, die de beurs toe­ganke­lijk en span­nend maakt. Maar lief­st meer dan een miljoen gebruik­ers telt de app nu. Zijn passie ligt in het ontwikke­len van thought lead­er­ship. Hij helpt u de tijdgeest te van­gen en rel­e­van­ter te wor­den. Als we zijn tal­en­ten in drie woor­den moeten van­gen zeggen we: sterk ana­lytisch, strate­gisch én con­sciën­tieus. Gekscherend wordt hij ook wel de bedri­jf­spsy­chi­ater’ genoemd, hij weet namelijk alti­jd de kern van het prob­leem te vinden.


If you’re not a brand, you’re a com­mod­i­ty” – Philip Kotler

+31 (0)6 22 218 504niels.vrijhoeven@prospectory.com

Onze klantrelaties

Meer tonen
keyboard-arrow-right

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.