Training

Wij ver­zor­gen train­in­gen, op maat en prak­tisch toepas­baar in jouw func­tie en branche. Work­shops waar je al doende leert op het gebied van sales, lei­der­schap maar ook bijvoor­beeld time management. 

Op zoek naar hou­vast bij gedragssti­jlen en bijbe­horende gespreks-tech­nieken met klanten en col­le­ga’s? De DISC (kleuren) method­iek geeft je heldere hand­vat­ten. De DISC train­in­gen wor­den gegeven door een gecer­ti­ficeerde trainer. 

Training

Workshop Telefonische Acquisitie

Ervaar je ook terughoudendheid in het benaderen van nieuwe leads? Leer hoe jij en je organisatie meer rendement halen uit telefonische acquisitie.

Workshop Accountmanagement

Accountmanagement is meer dan alleen klanten bezoeken. In deze workshop leer je alles om jouw klanten en prospects voortaan optimaal te bedienen.

Workshop Netwerken

Stop met vrijblijvend borrelen en ga effectief netwerken. Leer hoe je op een effectieve manier een dialoog aangaat die leidt tot commerciële kansen.

Workshop Verkopen op C-Level

Op C-Level (management) krijg je vaak maar één kans om raak te schieten. Leer alle vaardigheden om succesvolle, commerciële gesprekken op dit niveau te voeren.

workshop effectief afspraken maken (1 dagdeel)

Leer hoe je maximaal impact kan maken tijdens een telefoongesprek richting een mogelijke nieuwe klant.

workshop commercieel gesprek (4 dagdelen)

Leer hoe je succesvol een commercieel gesprek voert met je prospect of klant.

workshop omgaan met uit- en afstel gedrag (1 dagdeel)

Hoe buig je uit- en afstel gedrag om naar een deal? Leer de tips & tricks hoe hiermee om te gaan.

workshop omgaan met prijsdruk (1 dagdeel)

Leer hoe om te gaan met prijsdruk tijdens commerciële onderhandelingen.

workshop visie, richting bepalen (3 dagdelen)

Creëer een succesvolle visie waarmee je je team motiveert aan de slag te gaan.

Workshop gesprekstechnieken leiderschap 1: feedback geven en ontvangen (2 dagdelen)

Leer op een effectieve manier feedback te geven en ontvangen.

workshop gesprekstechnieken leiderschap 2: situationeel leidinggeven (1 dagdeel)

Situationeel leidinggeven vraagt kennis over je team om uiteindelijk tot een onafhankelijker team te komen.

Workshop gesprekstechnieken leiderschap 3: correctie, functionerings- en beoordelingsgesprekken (2 dagdelen)

Leer beter worden in de verschillende gesprekstechnieken die je nodig hebt als leidinggevende.

workshop gesprekstechnieken leiderschap 4: coaching on the job (1 dagdeel)

Leer wat wel en wat juist niet te doen bij coaching on the job

workshop gedragsstijlen disc (2 dagdelen)

Leer via de DISC methodiek snel en makkelijk inzicht te krijgen in het gedrag van mensen.

workshop gesprekstechnieken leiderschap disc (2 dagdelen)

Door inzicht in gedrag van je team via de DISC methodiek verloopt communicatie effectiever en verbeteren teamprestaties.

workshop presenteren (2 dagdelen)

Leer boeiend en stressloos presenteren.

workshop omgaan met klachten (1 dagdeel)

Leer omgaan met klachten en deze zelfs om te buigen naar kansen.

workshop time management (2 dagdelen)

Vind overzicht en rust om efficiënt te kunnen werken.