Training

Wij ver­zor­gen train­in­gen, op maat en prak­tisch toepas­baar in jouw func­tie en branche. Work­shops waar je al doende leert op het gebied van sales, lei­der­schap maar ook bijvoor­beeld time management. 

Op zoek naar hou­vast bij gedragssti­jlen en bijbe­horende gespreks-tech­nieken met klanten en col­le­ga’s? De DISC (kleuren) method­iek geeft je heldere hand­vat­ten. De DISC train­in­gen wor­den gegeven door een gecer­ti­ficeerde trainer. 

1. Sales

2. Leiderschap

3. DISC

4. Overig