Workshop gesprekstechnieken leiderschap 1: feedback geven en ontvangen (2 dagdelen)

Feed­back geven doe je als lei­der en coach de hele dag. Zow­el posi­tief als cor­rigerend. Maar feed­back geven kan en moet op ver­schil­lende manieren om effec­tief te zijn voor de ont­vanger. En hoe zit het met het feed­back ont­van­gen? Staan we er open voor, en vra­gen we er wel eens om?

RESULTATEN NA DEZE WORKSHOP:

  • Je weet het verschil tussen directief en non-directief teruggeven van feedback
  • Je weet wanneer je voor een directieve of non-directieve moet kiezen
  • Je laat zo veel mogelijk de oplossing van datgene wat beter moet bij de collega
  • Je krijgt met het HEG model een extra handvat om feedback te geven.
  • Je leert samen te vatten wat jullie hebben afgesproken met elkaar
  • Je kunt ervoor zorgen en meten dat de ander wat gaat doen met die feedback
  • Je staat open voor feedback; sterker nog je gaat er om vragen zodat je zelf sterker wordt in je werk

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.
keyboard-arrow-right
workshop gesprekstechnieken leiderschap 2: situationeel leidinggeven (1 dagdeel)
keyboard-arrow-left
workshop visie, richting bepalen (3 dagdelen)