Workshop gesprekstechnieken leiderschap 2: situationeel leidinggeven (1 dagdeel)

Collega’s hebben ver­schil­lende karak­ters en tak­en. Bij som­mige kun je heel makke­lijk een actie of taak neer­leggen, bij anderen gaat dat moeiza­am. Waar ligt dat aan? En hoe zorg ik ervoor dat de col­le­ga groeit, steeds min­der afhanke­lijk wordt van mijn input, mijn aansturing. 

RESULTATEN NA DEZE WORKSHOP:

  • Je kent het model van Blanchard over Situationeel Leidinggeven
  • Je kunt jouw team plotten in het model van Blanchard
  • Je weet hoe je moet sturen en motiveren als je een collega een bepaalde taak geeft
  • Je kent de valkuilen van elke leiderschapsstijl

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.
keyboard-arrow-right
Workshop gesprekstechnieken leiderschap 3: correctie, functionerings- en beoordelingsgesprekken (2 dagdelen)
keyboard-arrow-left
Workshop gesprekstechnieken leiderschap 1: feedback geven en ontvangen (2 dagdelen)