Vragen

Wat levert Prospectory?

Wij leveren duurzame groei van uw klanten en klant teams. Hoe?

Wij analyseren uw klantdata. Vinden groeisegmenten. Resetten uw innovaties naar waardeproposities. Wij nemen daarna samen actie. Onze sales aanpak, uw marketing. Vertalen in doorlopend leads. Tot slot uw sales en consultant teams begeleiden tot de deal. On the job. Wij laten u achter met inzicht in koopgedrag en intentie bij uw prospects, dialoog met uw prospects, concrete leads, effectieve sales acties en duurzame groei met klanten.

www.prospectory.com/diensten

Wat voor diensten kan ik als klant krijgen bij DENK?

U krijgt een of meer propositiesessies al naar gelang de complexiteit en/of het aantal van uw diensten. In die sessies dagen wij u uit om uw eigen klant te zijn. We nemen u mee om uw propositie kenmerken te vertalen in klantvoordelen. Zodat uw prospects zich aangesproken voelen. En uw hele organisatie uw diensten kan uitleggen als waardeproposities.

Voor meer informatie ga naar DENK.

Wat voor diensten kan ik als klant krijgen bij FOCUS?

U krijgt een actieplan op basis van analyse, waar u in uw doelmarkt nu actie moet nemen om te groeien. Dat kan bij nieuwe klanten zijn. Of uitbouw van bestaande klanten. Onze analyse levert u inzicht in:
- voor uw proposities relevante klant triggers
- voor uw proposities relevante stakeholders, hun gedragsverandering en koopinteresse

U krijgt onderbouwde alerts op basis van market sensoring, die aangeven waar in uw doelmarkt nu iets gebeurt waarop u actie kunt nemen. Dat kan bij nieuwe of bestaande klanten. Onze sensoring geeft u een breed beeld waardoor u op tijd kunt acteren en geen kansen meer mist in uw doelmarkt.

Wat krijg ik als klant concreet als ik "leadgeneratie" koop?

  • Uw klanten of partners worden doorlopend benaderd door ons met relevante onderzoeksvragen. Afhankelijk van hoe warm de relatie is en uw propositie, wordt de aanpak voor benadering bepaald. Dit kan telefonisch, via netwerkevents, via social media of een combinatie. Uw relaties zijn nooit meer koud. Vallen nooit meer ‘in slaap’. Wij zeggen ‘eenmaal in dialoog, nooit meer uit dialoog’.
  • U krijgt afspraken, feedback van uw klanten, doorlopende sales data verrijking en een steeds scherper beeld wie u moet benaderen met welke propositie, op welk moment.
  • U krijgt een altijd up-to-date klanten database, heldere klantprofielen, helder koopgedrag bij uw klanten, altijd relevante marketingacties (en niet ‘schieten met hagel’).

Wat krijg ik als klant concreet als ik ‘dealgeneratie’ koop?

Uw mogelijkheden:

  • Uw klanten of partners worden op het juiste moment, samen met ons, geselecteerd voor face-to-face benadering. En door de best passende collega (sales of technisch) uit uw team benaderd. Met de meest effectieve sales actie. Hiertoe begeleiden wij uw team in terugkerende resultaatsessies waar wij uw collega’s uitdagen om alles uit uw klanten te halen voor de meest effectieve sales actie. Concrete leads worden behandeld.
  • Uw collega’s toetsen wij op hun sales talent, vaardigheden en commitment. Hiertoe maken wij gebruik van de grootste wereldwijde database van psychologische profielen. Zodat de juiste collega wordt ingezet voor de best passende sales actie. Sales wordt nu haalbaar voor meer collega’s omdat van hen gevraagd wordt wat zij willen en kunnen.
  • Uw collega’s begeleiden wij in individuele sales coaching, zodat hulpvragen ‘onderweg’, als nodig, op sales acties worden opgepakt. En opvolging van, in resultaatsessies afgesproken, sales acties worden geborgd. En de meer complexe sales acties in detail (deep dive) worden uitgepakt en opgevolgd.
  • Uw collega’s krijgen workshops maar alleen op thema’s die voor hen specifiek relevant zijn. Geen eindeloze dagdelen binnen zitten maar thema’s die zij nodig hebben gezien de klantanalyses en persoonsanalyses.

Advies & begeleiding? Is Prospectory niet gewoon een adviesbureau? Rapporten schrijven maar niets doen?

Nee. Prospectory is een ‘doe bureau’. We helpen uw sales proces optimaal inrichten en doen wat nodig is om uw resultaten te realiseren. Of wij voeren uit of wij helpen u uitvoeren. Alleen dit vraagt om goede voorbereiding. Ons advies & begeleiding is die voorbereiding. Geen eindeloze consultancy en abstracte analyses, maar een kortlopend adviestraject waarin wij u uitdagen op alle aspecten die uw resultaten en sales raken. Uitkomst is dan ook een plan wat uw klanten relevant raakt, uitvoerbaar is en haalbaar voor uw team.

Leadgeneratie? Is Prospectory niet gewoon een belbureau? Koud bellen en afspraken pushen?

Nee. Prospectory belt nooit zomaar een lijstje af. We starten altijd door u voor te bereiden. Zie ‘Advies & begeleiding’. Dan weten we precies wie uw ideale doelgroepen zijn. Met welke propositie te benaderen. In welke volgorde en via welk medium: online of offline (dat kan o.a. bellen zijn). Per doelgroep/propositie combinatie richten wij uw sales proces in. Met de meest relevante sales actie, zodat conversiekansen maximaal zijn. Uw marketing wordt gericht ingezet en doorlopend wordt feedback geanalyseerd. Uw klantdata verrijkt. Zodat u elke dag steeds effectiever uw klanten bewerkt.

Dealgeneratie? Is Prospectory niet gewoon een trainingsbureau? Truukjes leren?

Nee. Prospectory levert geen ‘losse’ trainingen. We starten altijd door u voor te bereiden. Zie ‘Advies & Begeleiding’. Dan weten we precies wie uw ideale doelgroepen zijn. Met welke propositie te benaderen. In welke volgorde. Per doelgroep/propositie combinatie richten wij uw sales proces in. Vanaf het begin van dit advies is uw team betrokken. En dus gecommitteerd aan uw vernieuwde sales proces. Dan krijgt uw team 3 activiteiten om te borgen dat u alles uit uw klanten en team haalt. 1) Niet een berg standaard workshops maar een selectie maatwerk workshops. Om de benodigde vaardigheden bij te brengen. 2) Resultaat-sessies waar uw klanten centraal staan. Doel: altijd haalbare targets, een gezonde pijplijn en haalbare sales acties. 3) Coaching On The Lead waar uw teamleden centraal staan. Doel: uw mensen altijd sales-effectief, specifieke leads goed opgevolgd en geleerde vaardigheden geborgd in hun acties.

Onderdeel van Advies & Begeleiding is sales analyse. Wat doet Prospectory dan?

Prospectory zet een team van analisten in. Om antwoord te vinden op 2 hoofdvragen van u. Uw hoofdvraag kan zijn: waar kan ik makkelijk en snel groeien bij mijn bestaande klanten? Of uw hoofdvraag is: waar kan ik logisch groeien bij nieuwe klanten? Bij beide vragen analyseren wij uw huidige klantdata. Oa uw orderportefeuille, klantprofielen, leadlijsten, CRM. Wij analyseren ook maximaal publieke bronnen om tot een, voor u zo relevant mogelijk, beeld te komen. Waar u bij bestaande of nieuwe klanten kunt groeien. U krijgt beeld waar en waarmee u bij bestaande of nieuwe klanten kunt groeien. En u krijgt onderbouwing in welke prioriteit (ranking) u die klanten aanvliegt.

Onderdeel van Advies & Begeleiding is proposities maken. Wat doet Prospectory dan?

Prospectory zet sales consultants in. Om uw overall boodschap als bedrijf te herformuleren. Vanuit uw klant bezien. Zodat uw klanten zich meteen aangesproken voelen. En uw hele team het kan overbrengen. De boodschap wordt doorvertaald naar uw producten. Product pitches worden vanuit klant thema’s herschreven. Concreet in sales handvatten, kernvragen die bij uw klanten leven en een rakende pitch. Zodat uw hele team het weer kan overbrengen. En uw marketing team de proposities kan inzetten in marketing acties.

Onderdeel van Advies & Begeleiding is een actieplan maken. Wat doet Prospectory dan?

Prospectory zorgt dat uw klantprioriteiten en proposities gekoppeld worden en vertaald worden in de best passende sales actie en marktbewerking. Zodat u gericht en relevant de juiste sales en marketing actie neemt. Stel u heeft 3 klant/propositie combinaties waar u kunt groeien. Combinatie 1 kunnen uw sales mensen direct zelf bellen. Combinatie 2 is wat kouder en wij adviseren hier een mix van online marketing en onderzoekend bellen. Combinatie 3 is heel koud en wij adviseren hier dataverrijking en online klantprofiel verfijnen.

Onderdeel van Advies & Begeleiding is sales management. Wat gaat die persoon doen?

Hij is eigenaar van het sales project wat Prospectory met u uitvoert. Heeft de juiste mix van sales, marketing en projectervaring. Stuurt met u naar succes. Zorgt dat u en uw team effectief actie neemt. Doet waar nodig een beroep op Prospectory collega’s (analisten, bellers, marketeers, trainers) om uw groei te realiseren.

Onderdeel van Dealgeneratie is ‘Workshops’. Wat doet Prospectory dan?

Niet met trainers maar met ervaren ondernemers levert Prospectory maatwerk workshops. Maatwerk doordat wij de diepte ingaan van uw dagelijkse praktijk en delen vanuit onze dagelijkse sales praktijk. Maatwerk ook omdat wij geen ‘losse vaardigheden’ leveren maar alleen, voor u relevante, thema’s. Relevant omdat de workshop aansluit bij uw actieplan en haalbaar moet zijn voor uw team in de uitvoering.

Onderdeel van Dealgeneratie is ‘Resultaatsessies’. Wat doet Prospectory dan?

Niet met trainers maar met ervaren ondernemers levert Prospectory resultaatsessies. Resultaatsessies zijn geen training maar wij gaan met uw team in op de actuele details van uw lopende sales acties. Uw team dagen wij uit dat zij, met elkaar, alles uit klanten en prospects halen. Wij checken natuurlijk voortgang maar belangrijker: wij kijken vooruit en helpen om de juiste sales actie met elkaar te bepalen. Uitkomst: altijd de meest effectieve sales actie. Altijd de grootste kans op conversie. Altijd een pijplijn waarmee doelstellingen gehaald worden.

Onderdeel van Dealgeneratie is één-op-één coaching. Wat doet Prospectory dan?

Niet met trainers maar met ervaren ondernemers levert Prospectory coaching on the lead. Dit zijn 1op1 sessies waarin materiaal uit workshops dan wel acties uit resultaatsessies, individueel geborgd worden. Uw teamgenoten worden individueel begeleid op hun specifieke behoeften of extra sales hulpvragen. Wij halen alles uit uw team en zorgen ervoor dat geen sales actie of teamgenoot ‘verloren gaat’. Uitkomst: altijd een team wat met sales zelfvertrouwen en plezier acteert.

Met wie krijg ik als klant te maken als ik een project doe met Prospectory?

Afhankelijk van welke onderdelen van het verkoopproces u afneemt, krijgt u te maken met alleen de voor u relevante mensen van het Prospectory team. De twee eigenaren, Kurt en Frits, zijn altijd eindverantwoordelijk voor het succesvol doorlopen en opleveren van uw sales project. Neemt u een heel project af? Dan krijgt u een project owner. Voor profiel details zie Sales Management. Neemt u een deel af? Dan krijgt u direct te maken met de verantwoordelijke voor de uitvoering van het sales werk wat u bij ons onderbrengt. Analyse bij de analist, propositie bij de marketing expert, leadgeneratie bij onze leadgeneratie specialist.

Ik zie op de website ‘wasstraat’ staan. Wat is dat? Wat krijg ik als klant?

De ‘wasstraat’ staat voor afname van al onze diensten. Dan doorloopt u als klant een totaalprogramma met Prospectory. Voor nadere uitleg verwijzen wij u naar de verschillende programma onderdelen. Zie ‘Advies & Begeleiding’. Zie Leadgeneratie. Zie Dealgeneratie.

Ik zie op de website ‘partner development program’ staan. Wat is dat? Wat krijg ik als klant?

Het ‘partner development program’ staat voor afname van al onze diensten. Dan doorloopt u als klant een totaalprogramma met Prospectory. Alleen specifiek voor u als u veel partners heeft als verkoopkanaal. Voor nadere uitleg hoe wij uw partners ontwikkelen, verwijzen wij u naar de verschillende programma onderdelen. Zie ‘Advies & Begeleiding’. Zie Leadgeneratie. Zie Dealgeneratie.

Ik zie bij Trainingen een onderscheid staan in 3 delen: commercieel, management en meer. Wat is het verschil? Wat krijg ik als klant?

Alle trainingen bij Prospectory zijn maatwerk. Erop gericht u en uw team te motiveren om in commerciële actie te komen en de commerciële actie daadwerkelijk, in uw praktijksituatie, te kunnen uitvoeren. De ‘commerciële’ trainingen richten zich op uw collega’s die commerciële acties mogen uitvoeren. Het programma is onderverdeeld in basisvaardigheden en vaardigheden voor gevorderden/specials. De ‘management’ trainingen richten zich op uw collega’s die commerciële acties mogen aansturen, om ervoor te zorgen dat zij commercieel het maximale uit hun teams halen.

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.