Diensten

De spreek­wo­ordelijke sales­man­ag­er vertrouwt graag op zijn onder­buik; Dit voelt gewoon goed!” Bij Prospec­to­ry zijn we wat serieuzer over sales. Dat betekent ver­ant­wo­ordelijkheid ver­ankeren in een gestruc­tureerde, actiegerichte en meet­bare aan­pak. We onder­schei­den in ons pro­ces vier stap­pen: Denk, Focus, Relatie, Succes. 

1. Denk

2. Focus

3. Relatie

4. Succes