Diensten

Grip kri­j­gen en kun­nen sturen op je sales activiteit­en is essen­tieel in de huidi­ge snel veran­derende klantenomgev­ing. Wij onder­schei­den 4 stap­pen in het suc­cesvol neerzetten van sales: : Proposi­tie, Plan, Relatie, Meten. 

1. Propositie

2. Plan

3. Relatie

4. Meten