Salesanalyse & actieplan

We gaan verder dan het mak­en van een lijst­je met klanten. Online data-analyse en field research helpt om klanten te vin­den die tot nu toe niet op je netvlies waren ver­sch­enen. Boven­di­en onder­zoeken we ontwik­kelin­gen, gedrag en behoeften bij klanten, waar we ver­vol­gens naad­loos op in kun­nen spelen.

iris-scan-1

Als je een serieuze relatie wil ontwikkelen met bestaande of potentiële klanten, moet je vooraf goed begrijpen wat er speelt en hoe je deze klant het beste kunt benaderen. Prospectory verzamelt alle relevante klantdata voor jou in één grote, verrijkte klantendatabase. Vervolgens onderzoeken we welk gedrag jouw (potentiële) klanten vertonen, wat er over hen wordt gezegd & geschreven en welke acties zij zelf nemen - tot op persoonsniveau aan toe. We matchen de propositie met het gedrag van de klant: daaruit blijkt welke klanten de beste slagingskans bieden, waarom 'nu', alsook: hoe deze persoon het beste aangesproken kan worden.

Wat we leveren:

  • Een lijst met potentiële klanten, geprioriteerd op slagingskans.
  • Klantprofielen op persoonsniveau met gedragsanalyse en potentiële koopintentie.
  • Suggesties voor klantbenadering per klant.

Hiermee kan jouw organisatie gericht en haalbaar actie ondernemen. Nooit meer 'koud', maar altijd relevant aan tafel.

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.
keyboard-arrow-right
Leadgeneratie
keyboard-arrow-left
Propositie uitdagen en aantrekkelijk(er) maken voor klanten