Plannen maken

Heel vaak vin­den we het mak­en van plan­nen niet leuk en vaak ook niet noodza­ke­lijk. Gewoon lekker door­gaan is vaak het mot­to, of 10% groeien ten opzichte van vorig jaar. Toch kan een plan absolu­ut nut­tig zijn, mits het inspir­erend, meet­baar, kort en bondig is. Of het nou een busi­ness plan, account plan of een pro­cesver­be­ter­ing is, een sim­pel plan, met own­ers en dead­lines met een strakke plan­ning zorgt ervoor dat je een plan goed neerzet, mon­i­tort en afrond.

iris-scan-1

Ideeën zijn er genoeg, wat we willen bereiken. We willen bijvoorbeeld ons marktaandeel verhogen met 5 procent, we willen ons netto resultaat met 7 procent punten verhogen. Maar daarna komt het hoe, en dan begint de machine vaak al te haperen. Dat vereist goed analyseren, simpel neerzetten hoe we dat gaan doen, als het kan altijd met een cijfer onderbouwd.

Wat het jou oplevert:

Prospectory kan je helpen om een strak plan te schrijven of dat nu via de OKR methode is (bekend van Google), of gewoon een heel simpel stappenplan om naar het resultaat te komen. Plannen die we samen met jou maken moeten altijd:

  • Natuurlijk echt waarde brengen voor jouw organisatie
  • Agressief maar realistisch zijn
  • Objectief en niet multi-interpretabel zijn

Verder nemen we het volgende mee

  • De hele organisatie of business unit gaat het plan transparant delen om de voortgang te laten zien
  • Alles moet meetbaar zijn
  • De uitkomsten moeten eenvoudig te bewijzen zijn

Wij zorgen dat een plan niet alleen helder en meetbaar op papier komt, maar ook uitvoerbaar wordt.

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.
keyboard-arrow-right
Klantrelatie
keyboard-arrow-left
Propositie uitdagen