Workshop gesprekstechnieken leiderschap 3: correctie, functionerings- en beoordelingsgesprekken (2 dagdelen)

Natu­urlijk zijn er naast feed­back geven nog meer zak­en die je als lei­d­inggevende goed moet kun­nen uitvo­eren. Sowieso zijn bovenge­noemde gesprekken regel­matig terugk­erend en soms ook uitda­gend. Wan­neer zet je bijvoor­beeld een cor­rec­tiege­sprek in en wat is er anders aan dan feed­back geven? En wat is het ver­schil tussen beo­ordel­ings­ge­sprek en een functioneringsgesprek?

RESULTATEN NA DEZE WORKSHOP:

  • Je kent de structuur van een correctiegesprek
  • Je weet wanneer je een correctiegesprek moet inzetten
  • Het verschil tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek is helder
  • Je weet hoe een beoordelingsgesprek SMART moet maken qua (nieuwe) doelstellingen

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.
keyboard-arrow-right
workshop gesprekstechnieken leiderschap 4: coaching on the job (1 dagdeel)
keyboard-arrow-left
workshop gesprekstechnieken leiderschap 2: situationeel leidinggeven (1 dagdeel)