B2B Telemarketing is dood

Blog, donderdag 15 december 2016

De titel is een veel­ge­ho­orde en veel­gelezen uit­spraak. Is tele­mar­ket­ing daad­w­erke­lijk voor­bij? De tra­di­tionele manier waarop tele­mar­ket­ing wordt (werd) uit­gevo­erd is in onze optiek al veel langer voorbij.


Cold call­ing, met hagel schi­eten op een blind aangekochte data­base met een stan­daard verkoop ver­haal is inder­daad al veel langer voor­bij. Daar zit nie­mand op te wacht­en en heeft ook nie­mand tijd voor. Goede tele­mar­ket­ing is een kunst.


Maar hoe weet je nu of je gedefinieerde doel­groep ook daad­w­erke­lijk op je (product/​dienst) zit te wacht­en? Of je inder­daad op het juiste moment het juiste con­tact legt? Dat vereist wel degelijk een andere aanpak.

Stel jezelf de volgende vragen:

  • Weet je wie je doelgroep is en waarom?
  • Weet je wie er “nu” op je dienst zit te wachten?
  • Sluit de waarde propositie aan bij de gedefinieerde doelgroep(en)?
  • Kan je de urgentie per segment aangeven gecombineerd met de juiste waarde propositie?
  • Weet je waar je doelgroep zich bevindt en hoe ze zelf nu onderzoek doen?
  • Ken je de trends en ontwikkelingen die er spelen in dit segment?
  • Waar bevindt de prospect zich?
  • And so on…

Onze bestaande B2B klanten leveren geen diensten die en masse online gekocht worden. Ook niet via de telefoon. Wel zijn ze succesvol en groeien ze in de markten waar ze willen.

Dus: hoe creëer je een online dialoog om te komen tot een relevant gesprek aan tafel?

Naar onze mening is B2B telemarketing nog springlevend en een belangrijk onderdeel. Het is een schakel in een totaal doordacht sales- én marketingproces om te komen tot dát essentiële gesprek aan tafel. Bij die prospect die echt zit te wachten op jouw propositie. En om daar te komen is een menselijke schakel nodig.

Het vereist in den beginsel alleen meer kennis en voorbereiding (dus tijd) waardoor je gericht de markt in kan, prospects online kan voorverwarmen, gerichte acties kan inzetten en kan bouwen aan een lange termijn business relatie.

Wist je dat de EU privacy wetgeving in 2018 verandert? Ook dat heeft impact op de manier hoe we prospects mogen benaderen in de toekomst. Spannend: ja. Minder succesvol: nee.

Hoe dit concreet in zijn werk gaat? Dat komen wij graag toelichten middels een relevant gesprek aan tafel.

Neeltje Haaima

keyboard-arrow-right
Aanpassen of failliet gaan
keyboard-arrow-left
Is het aanpassen van mijn verkoopstrategie echt nodig?

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.