Big data heeft geen betekenis als je je small data nog niet begrijpt

Blog, vrijdag 20 oktober 2017

Er wordt geschat dat meer dan de helft van de organ­isaties niet de max­i­male infor­matie uit hun data haalt (VSNG). Vol­gens Gart­ner en uit eigen ervar­ing blijkt dat externe en interne data aan elka­ar gekop­peld moet wor­den om tot de meest waarde­volle infor­matie te komen. Wan­neer bedri­jven dit proberen te doen, blijkt vaak dat zij door een infor­matie over­load cru­ciale infor­matie mis­sen. Big data is sim­pel­weg te veel data. Begin eerst bij jezelf door de interne data op orde te kri­j­gen voor­dat je externe data in huis gaat halen. Lees hieron­der hoe…

Garbage in = Garbage out
Een belangrijke oorzaak waardoor bedrijven minder waardevolle informatie uit data bemachtigen komt doordat zij de interne small data niet kunnen plaatsen of omdat de interne data geen kwaliteit heeft. Wanneer bedrijven slechte data in huis hebben zal dit namelijk resulteren in slechte informatie. Vaak kiezen bedrijven in deze situatie ervoor om externe (big) data aan te schaffen die uiteindelijk niet goed bij het bedrijf passen waardoor er nog steeds geen resultaat is. Het gaat er dus niet om hoeveel data er opgeslagen wordt, maar of de juiste data opgeslagen wordt. De klantdata die intern wordt opgeslagen is rijk aan informatie mits het zorgvuldig en consistent is opgeslagen. Het binnenhalen van waardevolle informatie begint dus eigenlijk al binnen de organisatie zelf.

Begrijp eerst je small data voordat je met big data gaat beginnen
Wanneer bedrijven data zodanig hebben opgeslagen dat er waardevolle inzichten gehaald kunnen worden, moet het bedrijf wel de knowhow hebben om de inzichten te kunnen herkennen. Om diepere inzichten te krijgen in de klant en voordat men zich als organisatie gaat bezighouden met externe data moet men de eigen small data begrijpen. Small data wordt gedefinieerd als de data die de interesses, behoeftes en persoonlijke gegevens van klanten in kaart brengen. De small data vormt de basis om tot klantinformatie te komen die in een bepaalde context geplaatst kan worden en ook een emotionele waarde meeneemt. Vraag jezelf eens af of je jouw klant wel goed genoeg kent en hoe je daadwerkelijk een toegevoegde waarde aan je klant levert? Vaak genoeg merken wij dat er op deze twee vragen onduidelijke antwoorden gegeven worden terwijl het uit de interne small data gehaald had kunnen worden.

Nieuwe business kansen?
Waardevolle small data is vaak genoeg al binnen handbereik, maar het dient enkel nog herkend en juist geïnterpreteerd te worden. De low-hanging fruits voor nieuwe business zullen zichtbaar worden wanneer er goed wordt omgegaan met de interne klantdata. Het zou zonde zijn als je deze kansen laat liggen.

Angelo Tungga

keyboard-arrow-right
LinkedIn is geen Facebook, Tinder, Instagram of Funda
keyboard-arrow-left
Van tovenarij naar professie: sales wordt van iedereen

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.