Crisis? Of gewoon op zoek naar de kansen!

Blog, maandag 1 juni 2015

Veel onderne­mers wijten een achterbli­jvende omzet aan de cri­sis. Door con­tinu te kijken naar de mark­ton­twik­kelin­gen en de beursko­ersen zou je kun­nen zeggen dat ze een punt hebben. Of toch niet? Vooruitk­ijken en anticiperen opmark­ton­twik­kelin­gen betekent dat je in deze tijd sterk moet bli­jven kijken waar wèl kansen in de markt liggen. Vaak houdt dit in dat er maa­trege­len genomen wor­den en niet alleen op het kosten­vlak. Echter de vraag die beant­wo­ord dient te wor­den is: hoe de organ­isatie, in welke vorm, kan inspe­len op de veran­derende mark­tom­standighe­den. Dat vereist durf en lei­der­schap en soms de wil om drastis­che beslissin­gen te nemen.

De drie petten filosofie
Hier zie ik nu juist ook een crisis: drastische beslissingen zijn vaak minder populaire aangelegenheden die tegelijkertijd veel weerstand en onzekerheid in een organisatie kunnen brengen. Veel beslissers stellen vanwege de impopulariteit en de weerstanden deze beslissingen uit met alle gevolgen van dien… Ze vergeten vaak de lange-termijn doelstellingen en de nieuwe kansen die voortkomen uit een nieuwe strategie. Angst verdringt dan het gezond verstand. En iedereen weet: angst is in dit geval de slechtste raadgever. In beide gevallen is de drie petten filosofie een goed alternatief om kansen te verzilveren en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Tevens zal de drie petten filosofie de adaptie voor aanpassing in de organisatie versnellen.

Wat houdt dat nu precies in?
De managers kijken met een pet op als van investeerder, ondernemer en klant naar hun eigen organisatie. Door iedereen ervan te doordringen dat deze petten in elkaars verlengde liggen en dat bij een crisis een klant bijvoorbeeld kritischer kijkt naar de propositie en het serviceniveau van de organisatie, is het niet verwonderlijk dat er een direct verband is tussen deze drie. Als de ondernemer er met de pet naar gooit zal de klant niet meer kopen en de investeerder afhaken. Door juist in deze driehoek te denken doorbreek je stigma’s en kijk je meer naar kansen om de onderneming winstgevender te maken. Bovendien zorg je er als ondernemer voor dat de klant de producten verkrijgt waar hij zowel op korte als op lange termijn behoefte aan heeft.

Door consequent de drie petten filosofie te volgen en te adopteren in je organisatie creëer je in crisistijd kansen, blijf je scherper, zorg je ervoor dat je organisatie up to date is zonder te veel weerstand en verkrijg je een hogere klanttevredenheid.

Uiteindelijk kan je dan zeggen: die pet die past ons allemaal. Zonder dat u politie-agent hoeft te spelen, maar wel klant, investeerder en vooral ondernemer. Succes verzekerd!

Hans de Jong

keyboard-arrow-right
Het managen van verwachtingen
keyboard-arrow-left
Wat maakt een (sales)coach succesvol?

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.