Fantastische ontwikkeling: Open Data

Blog, maandag 22 januari 2018

Graag wil ik via deze blog een com­pli­ment mak­en voor de Ned­er­landse over­hei­d­sor­gan­isaties en semi-over­he­den. Meestal zijn blogs en opinies niet com­pli­menteus voor over­hei­dsin­stanties; vee­lal wor­den er prob­le­men, fouten en onvolkomen­heden uit­geme­ten. Echter wil ik een posi­tieve ontwik­kel­ing bespreken: het pub­liek mak­en van overheidsdata.

Overheidsdata

Sinds de invoering van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) kan iedereen informatieverzoeken indienen en overheidsdata en stukken inzien. Dit heeft de informatievoorziening al een stuk verbeterd. En dan is de laatste jaren nog een andere ontwikkeling zichtbaar: steeds meer overheidsinstanties en semioverheden gaan actief hun data online publiceren. Het gaat dan om data verzameld door overheidsinstanties over bedrijven en vooral burgers, om beleid maken, tevredenheid te meten, ontwikkelingen in gebieden te herkennen en te achterhalen welke onderwerpen belangrijk zijn voor bepaalde type personen. De gepubliceerde data is anoniem gemaakt; we kunnen dus niet zien over welke burger of bedrijf het gaat. Ook is er een goed uitgangspunt: data wordt beschikbaar gesteld, mits er geen risico’s zijn voor de privacy of nationale veiligheid. Wie doen dit zoal: Gemeente Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, Provincie Limburg en Friesland en de Kamer van Koophandel. En dan heb je natuurlijk de data gegenereerd door het Centraal Bureau van de Statistiek. Dit is slechts een selectie en uit betrouwbare bron weet ik dat andere gemeenten en provincies projecten hebben opgezet over het toegankelijk maken van hun data. Dit is fantastisch nieuws voor alle data scientists, data analisten, marketingteams, salesteams, eigenlijk voor iedereen die data verwerkt en interpreteert.

Waarom is dit belangrijk

Zoals ik al schreef is het vooral data over burgers die vrijkomt. Waarom is het belangrijk dat deze data vrij beschikbaar komt? Ten eerste, de overheid is van ons allemaal en dit betekent dat de data eigenlijk ook van ons is; dus waarom zouden wij de data niet mogen zien. Ten tweede, dit tijdperk draait op data en de overheidsdata kan inzichten bevatten waar bedrijven voordeel uit kunnen halen. Wat als het stukje data dat kan leiden tot de nieuwe Google opgesloten zit in een database van een gemeente. Zou zonde zijn om deze kans mis te lopen. Ten derde, burgers en bedrijven kunnen nieuwe inzichten leveren aan de overheid, dus ook de overheid wordt er slimmer van; zie het voorbeeld van de burger die Rijkswaterstaat op de hoogte stelde over een manier hoe de doorstroming op de A4 beter kan. Ten vierde, er zijn tegenwoordig genoeg slimme tools en programma’s beschikbaar om daadwerkelijk met de data aan de slag te gaan. We kunnen er ook wat mee, zonder grote investeringen, zonder dat het bakken geld kost. Oftewel, het is de tijd om de data open te stellen.

Waarom is dit relevant voor u

Zal ik een aantal voorbeelden geven zinvolle inzichten die we uit overheidsdata kunnen halen?

Investeerders kunnen bepalen waar start-ups gelegen zijnen waar ze zich op richten. Er zijn veel start-ups die niet op verzamellocaties of campussen werken; die verdienen ook een kans.

Nieuw opgerichte bedrijven kunnen achterhalen waar concurrenten hun winkellocaties hebben in plaats van een bedrijf in te huren om locatie-advies uit te brengen.

Verzekeraars kunnen bepalen waar ze flyers of billboards moeten neerzetten om ZZP’ers te bereiken.

Overzichten maken van carsharing plekken of electrische oplaadpunten, en bepalen of de dekking evenredig en juist is.

Objectief bepalen waar de klant woont of werkt, of waar de klant van de klant te vinden is.

Politieke partijen kunnen objectief achterhalen welke onderwerpen in welke wijk of stad spelen, en in welke stadsdelen men het beste campagne kan voeren.

En dit is slechts een greep uit de mogelijkheden. Er zal alleen maar meer data beschikbaar komen waar we allemaal voordeel uit kunnen halen, dus ik raad u ten zeerste aan om deze ontwikkelingen in de gaten te blijven houden, te beoordelen welke data u kunt gebruiken, een klein beetje tijd te investeren in hoe u de data kunt analyseren.

Frank Op den Kamp

keyboard-arrow-right
De kick van acquireren
keyboard-arrow-left
AVG en E-privacy

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.