Kent u de stakeholders?

Blog, maandag 24 juli 2017

Wat is de uitdaging?

In de con­sumenten­markt is het al heel gebruike­lijk: op basis van behoeftes en aankopen nieuwe pro­ducten aan­bieden. Denk aan de weke­lijkse bonus- en voordee­laan­biedin­gen die u via de e‑mail bin­nenkri­jgt, alleen maar omdat u uw aankopen heeft lat­en reg­istr­eren via een pas­je. Of de reclames op web­sites, aan de hand van de door u eerder bezochte web­sites en pro­ducten. In de B2B markt begint dit ook steeds meer door te drin­gen maar het is nog niet uit­gekristalliseerd; er zijn dan ook vele ter­men voor, zoals social sell­ing, customer’s jour­ney of buyer’s jour­ney. Tel daar­bij op dat er steeds meer per­so­n­en bij beslissin­gen betrokken zijn, en men verwacht ook dat u meer inzicht­en heeft in het bedri­jf, kwest­ies in de markt en de ambities. Op een of andere manier moet u weten waar de behoefte bij de klant ligt en bij wie u moet zijn.

Houd het simpel

Vanuit verschillende hoeken wordt het werk van de salesafdeling moeilijker gemaakt. Tel hierbij op dat er steeds meer data beschikbaar komt en door de bomen het bos bijna niet meer te zien is. Welke informatie heeft u nodig? Hoe weet u zeker dat de informatie betrouwbaar is? En hoeveel tijd gaat u dat wel niet kosten?

Het betrouwbaar, eenvoudig en betaalbaar houden hoeft geen ingewikkelde klus te zijn. Het gaat om drie zaken:

  1. Wat speelt er in mijn markten?
  2. Wat speelt er bij mijn bestaande klanten en prospects?
  3. Wie zijn mijn gesprekspartners, de stakeholders, voor de specifieke kwesties in de markt en het bedrijf?

De antwoorden op deze vragen zijn op te halen uit overheidsbronnen, zoals het CBS, brancheverenigingen en de publicaties van individuele bedrijven zelf. Ook publiceren personen veel meer informatie dan u wellicht denkt, en ook daar kunt u uw voordeel mee doen. Naar gelang de omvang van de salesafdeling kunt u meer of minder bedrijven of sectoren onder de loep nemen.

Een aanrader

Mag ik nog een laatste tip geven? Het eenmalig in kaart brengen kost tijd maar is wel noodzakelijk om in de toekomst relevant te lijven. Het onderhouden van het gemaakte overzicht kost daarentegen weinig moeite. Dus zet een basis neer en laat deze niet verslonzen.

Graag wil ik met u nadenken over dit onderwerp en hoe u dit kunt aanpakken.

Frank Op den Kamp

keyboard-arrow-right
Service in het digitale tijdperk
keyboard-arrow-left
Hoe kan je winnen, na verloren te hebben?

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.