Openbare bronnen versus een generieke database

Blog, donderdag 13 april 2017

Open­bare bron­nen ver­sus een gener­ieke data­base. De gedacht­en van een analist.

Zoals we alle­maal weten is de toe­gang tot infor­matie sterk ver­be­terd dankz­ij de groei van het inter­net. Zek­er voor mensen in het salesvak is dit een enorme ver­be­ter­ing: ein­delijk kun je op een snelle manier infor­matie vin­den over prospects. Maar eigen­lijk is het zow­el een zegen als ook een vloek: alles’ is te vin­den maar hoe weet je dat de infor­matie cor­rect is?

Investeren in een database?

Om dit probleem op te vangen zijn er aanbieders van databases opgestaan. Iedere databases heeft eigen data, eigen filters en specifieke kwaliteiten, en natuurlijk bijbehorende kosten. De informatie komt uit verschillende, geselecteerde bronnen en wordt op een eenduidige, overzichtelijke manier verwerkt. Verder neemt een andere organisatie de verantwoordelijkheid over de juistheid van de informatie op zich; wel zo handig, hoef je je daar zelf niet druk om te maken. In deze voordelen liggen ook direct de grootste nadelen:

  1. Je bent afhankelijk van de data van een andere commerciële partij;
  2. Je hebt geen invloed op hoe vaak de data ververst wordt;
  3. Heb je de filters wel nodig of zoek je andere filters;
  4. Levert een database wel alle data die je zoekt.

Aan de andere kant kan het ook omslachtig zijn en wellicht onwenselijk om zelf analisten in dienst te nemen. Is er wel genoeg werk voor één of meerdere analisten? Kan een analist snel genoeg de gewenste informatie vinden? En heel begrijpelijk, hoe zit het met de kosten?

Een andere optie

Voor grote organisaties is dit eenvoudiger op te lossen: koop toegang tot verschillende databases of richt een eigen analistenteam op. Echter zijn er ambitieuze, kleinere organisaties die deze kwestie niet kunnen oplossen door met geld te gooien. Desalniettemin heb ik een aantal tips voor deze organisaties:

  1. Er zijn ook databases waar je alleen betaalt voor de data waarom je vraagt, zonder vaste kosten. Hierdoor houd je de kosten variabel;
  2. Er zijn openbare, objectieve bronnen, zoals de cijfers van het CBS;
  3. Stel van tevoren scherp vast welke informatie je zoekt en waar je deze vandaan kunt halen;
  4. Combineer aangekochte data met een deel eigen onderzoek. Dit zal je ook op het spoor brengen van andere, nieuwe, relevante informatie.
  5. Geef een werknemer met een nieuwsgierig karakter de vrijheid om een aantal uren te besteden aan welke openbare bronnen er bestaan en welke data beschikbaar is. Ook kun je deze persoon de ruimte geven om een cursus/training te volgen op dit gebied. De geïnvesteerde uren zullen zich absoluut terugbetalen in betere prospectlijsten, gekwalificeerde afspraken en uiteindelijk deals.

De wereld om ons heen verandert snel, verschillende markten zijn de afgelopen jaren op de kop gezet dankzij een disruptie. De juiste vergaring van data en het verwerken van deze data tot relevante informatie zal ervoor zorgen dat een bedrijf voorop blijft lopen; dat het bedrijf blijft ‘scoren’. Daarom is het tijd vrijmaken voor analyses en datavergaring een zinvolle investering.

Frank Op den Kamp

keyboard-arrow-right
IMPACT
keyboard-arrow-left
Zijn salesmanagers nog nodig?

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.