Sogeti

Cases

“Inleven in de klant ligt bij Prospec­to­ry op een heel hoog niveau”

— Robert Jan ten Dijke - Business Line Manager

Sogeti is een inno­vatieve IT-dien­stver­len­er die betekenisvol wil zijn bin­nen iedere relatie die zij onder­houdt. Sogeti helpt organ­isaties bij het ontwer­pen, realis­eren, imple­menteren, testen en beheren van waardev­aste IT-oplossin­gen. Sogeti wil waarde toevoe­gen, het ver­schil mak­en, maatschap­pelijke ver­ant­wo­ordelijkheid nemen en daar­bij de verwachtin­gen van klanten, part­ners én medew­erk­ers overtr­e­f­fen. Daarom kiezen zij steev­ast voor lang­durige en duurzame relaties, zodat zij zich opti­maal kun­nen verbinden aan de doe­len en het resul­taat bij de klant.

“Tegenwoordig wordt steeds meer IT-ontwikkeling vanuit de business geïnitieerd. Om deze doelgroep te bereiken heb je een ander verhaal nodig om een dialoog met business stakeholders aan te gaan”, aldus Robert Jan ten Dijke, Business Line Manager bij Sogeti. Prospectory is benaderd om bestaande proposities aan te passen en de sales funnel uit te breiden.

Prospectory is aan de slag gegaan met een propositie reset op basis van relevante markttrends en haalt met analyse concrete sales acties op voor een aantal bestaande klanten.

“Het was zeer waardevol om ons IT-technologie aanbod vanuit een andere bril te bekijken en ons zo uit de IT-koker te halen, een echte eye-opener”, aldus Robert Jan. De verkregen informatie vanuit de data-analyse is zeer nuttig en concreet en zorgt voor veel meer sales acties.

Opvallend vond Robert Jan de manier waarop Prospectory zich verdiept heeft in de inhoud. “Inleven in de klant ligt bij Prospectory op een heel hoog niveau!”.

keyboard-arrow-right
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
keyboard-arrow-left
Accenture Security

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.