Accenture Security

Cases

“I see Prospec­to­ry as a trust­ed sales part­ner who helps accel­er­ate busi­ness growth”

— Arjen Slim, Managing Director

Accen­ture is een wereld­wi­jd pro­fes­sion­al ser­vices bedri­jf met een com­pleet aan­bod dien­sten en oplossin­gen op het vlak van strate­gie, con­sul­tan­cy, dig­i­tal, tech­nolo­gie en oper­a­tions. Met ongek­ende ervar­ing en gespe­cialiseerde vaardighe­den in meer dan 40 mark­t­sec­toren en voor alle bedri­jfs­func­ties is Accen­ture actief op het sni­jvlak van busi­ness en technologie.

Onderdeel van Accen­ture is Accen­ture Secu­ri­ty Ser­vices, deze tak van Accen­ture lev­ert een uit­ge­breid port­fo­lio aan informatiebeveiligingsdiensten.

“Prospectory kent Accenture zeer goed en begrijpt onze organisatie. Zij spreken de taal van onze mensen en weten vertrouwen te winnen en hen verder te helpen. Veel gevoelige informatie wordt ongefilterd gedeeld, hier gaan zij zeer vertrouwelijk mee om en zijn voor ons echt een partner die met ons meedenkt hoe te kunnen verbeteren. Prospectory is ‘A trusted sales partner who helps accelerate business growth”, aldus Arjen Slim.

keyboard-arrow-right
Sogeti
keyboard-arrow-left
UP Learning

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.