UP Learning

Cases

“Prospec­to­ry heeft ons geleerd alles uit onszelf en klanten te halen”

— Martin van den Broek, Managing Director

UP learn­ing is gespe­cialiseerd in e‑learning en het opti­malis­eren van dig­i­tale werkomgevin­gen, met als missie om alles uit tal­en­ten te halen door het creëren van de ultieme mix van leren, ken­nis­del­ing en mod­erne tech­nolo­gie’. UP learn­ing onder­schei­dt zich door inzet van de meest inno­vatieve leerop­dracht­en, waaron­der Immer­sive learn­ing met VR-technologie.

UP learning vond in Prospectory een partner die hen kon helpen met verdere professionalisering van de acquisitiekracht om duurzame groei voor de langere termijn te waarborgen.

Prospectory werd ingezet om commerciële processen te verbeteren met als doel de omzet te verhogen door alles uit de teams van verkopers en consultants te halen. Vaardigheden en sturing op discipline zijn geoptimaliseerd om meer uit bestaande klanten te kunnen halen en nieuwe klanten te kunnen werven. Door hands-on interventies en sturing is een proces geborgd waarbij de deelnemer zelf doet wat nodig is om business te genereren. Daarnaast zorgt dit proces ervoor dat salesmanagement efficiënter en meer resultaatgericht haar taken kan uitvoeren.

“Door de uitgebreide communicatie- en coaching skills van de Prospectory contactpersoon, werden per individu razendsnel de ontwikkelpunten blootgelegd. Daarna zijn de teams in een combinatie van klassikale training en individuele coaching verder getraind en begeleid”, aldus Martin van den Broek, Managing Director. De combinatie van commercieel inzicht en mensenkennis werd als zeer prettig ervaren.

Binnen UP learning is in korte tijd een zichtbare omslag van mindset ontstaan bij iedereen die met klanten te maken heeft. Men is veel scherper op commerciële kansen en in staat meer zelfstandig business te genereren. Het resultaat hiervan is dat de omzetgroei in een stroomversnelling is geraakt. “Zonder de inzet van Prospectory hadden we dit niet zo snel kunnen bereiken”, aldus Martin van den Broek.

keyboard-arrow-right
Accenture Security
keyboard-arrow-left
Cumulus

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.