Cumulus

Cases

“Vanu­it de holis­tis­che blik van Prospec­to­ry lukt het ons om een inno­vatief verkoop­pro­ces op te tuigen”

— Wil Sampers – Directeur

Cumu­lus staat al sinds 1991 voor inno­vatie en daad­kracht op het gebied van lucht­be­vochtig­ing. Snel­heid en flex­i­biliteit zijn daar­bij haar sleutel­wo­or­den. Het doel van Cumu­lus is het kli­maat van haar klanten opti­maal te ver­zor­gen. Cumu­lus doet geen con­cessies aan de vei­ligheid van haar sys­te­men en onder­s­te­unt haar klanten opti­maal door het geven van infor­matie en het tre­f­fen van maatregelen.

Cumulus zocht naar mogelijkheden om het verkoop team naar een hoger niveau te tillen. “In de markt vind je dan veel bedrijven die kunnen helpen met een deeloplossing van het probleem. Prospectory met zijn holistische blik, kwam op het juiste moment in beeld”, aldus Wil Sampers, Directeur bij Cumulus.

Samen met Prospectory werd een plan van aanpak opgesteld, beginnende bij het onderzoeken van de markt (analyse), welke propositie leg je neer, hoe tuig je het verkoopproces op. Van daaruit werd gekeken naar de rol van de mensen die daarin spelen en hoe gewerkt kon worden naar een robuust, betrouwbaar verkoopproces.

Vanuit de analyse kwamen de knelpunten naar boven en kon een visie voor de langere termijn worden neergelegd met meer focus op marktsegmenten waar de actieve behoefte ligt. “Leuke uitdagingen in deze niche markt van de klimaattechniek, waar vaak slechts een latente behoefte leeft, maar die wel impact heeft op het productieproces en de eigen productiviteit”, aldus Wil Sampers.

Nadat de visie duidelijk was, is gestart met het inregelen van het leadgeneratie proces, zijn de mensen getraind op hun vaardigheden en op het kunnen omgaan met de veranderde processen en organisatie. “Het spel wordt anders gespeeld”.

Bijzonder sterk vindt Wil Sampers de open mind vanuit Prospectory en het maatwerk dat Prospectory biedt met verschillende gereedschappen. Het is zeer goed gelukt om een kanteling te krijgen naar het enthousiasmeren van het verkoop team, waarbij alle factoren binnen het totale proces zijn meegenomen.

We hebben ervaren om vanuit een integrale denkwijze met open mind naar het verkoopproces te kijken, hetgeen voor een technisch Business to Business bedrijf innoverend is. Vanuit de holistische blik van Prospectory lukt het ons om een innovatief verkoopproces op te tuigen. “We staan nu scherper in de wedstrijd en dat is goed zichtbaar in de verkoopresultaten”.

keyboard-arrow-right
UP Learning
keyboard-arrow-left
Van Iperen

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.