Van Iperen

Cases

“Prospec­to­ry is net als wij: prag­ma­tisch, nuchter en heeft passie voor het vak!”

— Renate Houweling – Hoofd Personeel & Organisatie

Al gen­er­aties lang zorgt Van Iperen als Ned­er­lands fam­i­liebedri­jf met haar klanten voor de groei van gezonde en ren­derende gewassen. Op een manier die goed is voor mens, dier en plant. De liefde voor wat groeit en bloeit zit diep in de vezels van onze medew­erk­ers. We noe­men onszelf niet voor niets Groeis­pe­cial­ist sinds 1921’. Met duurzame en inno­vatieve oplossin­gen zetten we ons in voor een toekom­st­bestendi­ge sector.

Binnen Van Iperen wilde men de presentaties aan hun klanten over hun vakkennis naar een hoger niveau trekken. Een technisch verhaal aansprekend en aangenaam brengen voor het publiek!

“Vanwege de goede ervaringen bij ons zusterbedrijf Transterminal Dordrecht, de pragmatische en flexibele insteek en de klik met de trainer, is besloten om samen met Prospectory een training voor presentatietechnieken vorm te geven. De training was enerzijds gericht op het professioneel en interactief overdragen van specialistische vakkennis, anderzijds op het versterken van de klantbinding. Door de combinatie van groepsgewijze training en individuele coaching zijn we in staat geweest om maatwerk te leveren”, aldus Renate Houweling.

Renate Houweling vindt juist het maatwerk dat Prospectory levert en de wijze waarop de praktijk gebruikt wordt in de training zeer waardevol. “De trainer had zich goed verdiept in de materie en in de mensen en woonde ter voorbereiding verschillende klantavonden bij. Blijk van echte interesse. Op een toegankelijke, bescheiden maar ook directe manier legde de trainer een verbinding met de cursisten en gaf hij zijn feedback. Dit schept vertrouwen en daarmee ook openheid om daadwerkelijk te willen en kunnen leren van elkaar!”

Het resultaat is daar! De presentaties zijn tijdens de training qua inhoud en vorm door de cursisten zelf naar een hoger niveau gebracht. Met de feedback, tips en nazorg zijn de verhalen voor het publiek nog aangenamer geworden om naar te luisteren. De cursisten noemen de feedback zeer waardevol en de planning voor een vervolgsessie en een nieuwe training is al gemaakt.

keyboard-arrow-right
Cumulus
keyboard-arrow-left
Duijvelaar Pompen

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.