Duijvelaar Pompen

Cases

“Blij ver­rast over de aan­pak vanu­it Prospectory!”

— Joost Olde Dubbelink – Sales Manager BeNeLux

Dui­jve­laar Pom­pen ontwikkelt en pro­duceert RVS cen­trifu­gaalpom­pen en drukver­hogingsin­stal­laties voor drink- en pro­ceswa­ter­toepassin­gen. Bin­nen de markt voor drukver­hoging voor hoog­bouw is Dui­jve­laar Pom­pen absolute marktleider.

Binnen Duijvelaar Pompen is de rol van een team met binnendienst medewerkers aangepast naar een meer commerciële rol. Daaruit ontstond de behoefte om het team op het gebied van telefonisch verkoop naar een hoger niveau te brengen.

Prospectory heeft in samenwerking met het management van Duijvelaar Pompen een maatwerk oplossing bedacht. Een combinatie van interactieve workshops en actiegerichte resultaatsessies hebben de basis gevormd voor een proces waarbij de deelnemers zelf kunnen doen wat nodig is om succesvol te zijn. Geen standaard training, niet het aanleren van platte verkooptrucjes, maar wel het leren van vaardigheden die aansluiten bij de individuele deelnemer en het niveau van de gesprekspartner, waarbij het bereiken van concrete en meetbare resultaten het doel is.

Opvallend vindt Joost Olde Dubbelink de kwaliteiten van de trainer, die zichzelf hoge eisen heeft gesteld voor het project. Met iedere deelnemer is een intakegesprek gevoerd en de trainingen zelf werden ter plekke met veel interactie uitgevoerd. “Een prettige persoon, eerlijk in zijn benadering en een dusdanig hoog kennisniveau waarmee hij binnen een gemêleerd gezelschap iedereen mee krijgt”, aldus Joost Olde Dubbelink. Het team is inmiddels goed in staat om met de geboden handvatten een gesprek te leiden en ook achteraf de regie te houden. Op dit moment is al zichtbaar dat de drempel een stuk lager is geworden. Het traject is nog niet helemaal ten einde, er volgen nog twee resultaatsessies om de punten te bespreken waar men in de praktijk tegenaan loopt. “Ik ben blij verrast over de aanpak vanuit Prospectory”, aldus Joost Olde Dubbelink.

keyboard-arrow-right
Van Iperen
keyboard-arrow-left
Parkbee

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.