Ik heb het druk

Blog, vrijdag 23 augustus 2019

Hoort u weleens van een col­le­ga, klant of lever­anci­er dat ze het niet druk hebben? Lat­en we eerlijk zijn, zelden toch? Nou vooruit, als het goed is, hebben we ook vaak best veel te doen; je werkgev­er betaalt je niet zo maar een salaris.

Nog steeds kijk ik regel­matig naar mijn werk: doe ik de juiste din­gen (effec­tiviteit) en doe ik de din­gen juist? (effi­cien­cy). Er komt best wel veel op je af. Ik kom nog uit de tijd dat bellen (vast!), fax­en en face-to-face meet­ings de enige com­mu­ni­catiemid­de­len waren met je klanten en col­le­ga’s. Nu zijn er behoor­lijk wat zak­en bijgekomen: e‑mail, what­sapp, SMS, LinkedIn bericht­en, Skype en voor de liefheb­bers onder ons Face­book en Twit­ter. Van huis uit ben ik best wel chao­tisch, dus ik heb mezelf een aan­tal zak­en echt moeten aan­leren. Het meest geholpen ben ik ooit door een boek te lezen van David Allen, Get­ting things done”. De belan­grijk­ste tips van hem op een rijtje:

  1. Maak je hoofd leeg; maak een to-do lijst op papi­er of digitaal.
  2. Bepaal je actiekeuze op basis van sit­u­atie, beschik­bare tijd, beschik­bare energie of prioriteit. 
  3. Kijk zeer regel­matig vooruit in je agen­da; wat komt er alle­maal nog aan? Heb ik genoeg tijd om acties uit te voeren en af te ron­den? Reserveer tijds­blokken in je agen­da om zak­en op te pakken.

En dan is er nog iets waar­van David Allen niet kon ver­moe­den dat dat zo’n grote impact kon hebben op je werk, toen hij zijn boek schreef: de con­stante prikkels van social media en nieuws­sites. We wor­den voort­durend getrig­gerd” om din­gen te lezen/​kijken/​luisteren. Zet alles gewoon uit als je gecon­cen­treerd aan het werk bent. Dan werk je zak­en tien­tallen pro­cen­ten sneller af. 

En ja, jezelf belo­nen nadat je een paar acties heb weggew­erkt mag ook; een kop­je koffie, een lekker koek­je (of fruit) of even een korte wan­del­ing. Alleen al het denken aan de beloning ver­hoogt de werkvreugde!

keyboard-arrow-right
Refugee Talent Hub
keyboard-arrow-left
Kijktip: Grenzeloos Talent

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.