PlasBossinade Advocaten Notarissen

Cases

“Prospec­to­ry is een enorme stok achter de deur”

— Frouke van Laar, Marketing & Communicatie Adviseur

Busi­ness gener­eren door mid­del van een geolied pro­ces, dis­ci­pline en vaardighe­den, dat is waar Plas­Bossi­nade behoefte aan had. Pro­fes­sion­alis­er­ing van de acquisi­tiekracht om duurzame groei voor de lange ter­mi­jn te waar­bor­gen. Bove­nal het inbed­den in de organ­isatie, dat het nor­maal wordt om busi­ness gener­eren tot het dagelijkse werk te zien”, aldus Frouke van Laar, Mar­ket­ing & Com­mu­ni­catie Adviseur bij PlasBossinade.

Door middel van hands-on interventies en sturing door Prospectory is een proces geborgd waardoor de deelnemers nu zelf gaan doen wat nodig is om business te genereren. Opvallend hierbij is hoe Prospectory onderdeel uitmaakt van de organisatie. “Prospectory staat dichtbij ons, verdiept zich in PlasBossinade als klant en is voor ons een stok achter de deur die we nodig hebben!”.

Inmiddels heeft het project concrete opdrachten opgeleverd. Medewerkers durven nu cross-selling toe te passen en zijn pro-actiever in het genereren van business bij nieuwe klanten. De eerste groep heeft nu nog 1-1 coaching en inmiddels is ook de tweede groep gestart.

“Prospectory neemt de medewerkers aan de hand, laat ervaren dat sales niet zo ver van je af staat en is een enorme stok achter de deur! Bovendien bereid 24/7 mee te denken!”

keyboard-arrow-right
Accenture Technology Services
keyboard-arrow-left
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.