C’est le ton qui fait la musique

Blog, maandag 4 januari 2016

Veran­derende maatschappij

De huidi­ge man­ag­er wordt gecon­fron­teerd met snelle veran­derin­gen en ver­schuivin­gen bin­nen de werelde­conomie. De cri­sis­pe­ri­ode heeft zijn sporen flink achter gelat­en en zak­en doen is wankel gewor­den, of gaat alleen nog maar op de automa­tis­che piloot. Maar wil je dat jouw klanten nog steeds weten dat ze op je kun­nen bouwen, dan wordt het de hoog­ste tijd om weer te inspir­eren, vertrouwen uit te stralen en met een hoge mate van flex­i­biliteit cre­atief je voordeel te halen uit toekom­stige veran­derin­gen. Maar hoe doe je dat in deze veran­derende maatschappij? 

Veel bedrijven hebben jarenlang stil gestaan en zijn vastgeroest in hun werk- en denkwijzen van voor de crisis. Men keek te veel naar de bedreigingen en niet naar mogelijkheden om sterker uit de crisis te komen. Zij zijn uit koers geraakt. Hebben de grip op de markt, maar bovenal op hun eigen bedrijf verloren. Het eens zo perfect samenwerkende orkest is een kakofonie van door elkaar tetterende instrumenten geworden. Er is duidelijk weer behoefte aan een goede dirigent. Kijk naar organisaties als V&D en Scapino en al die andere bedrijven die inmiddels uit het straatbeeld verdwenen zijn. De wereld verandert! Beweeg mee, pas je aan de wensen van de veeleisende markt aan. Anders red je het gewoonweg niet.

Binden en Boeien

Neem nu muzieksterren als Madonna en U2. Zij staan al tientallen jaren aan de top van de muziekindustrie omdat zij de flexibiliteit en creativiteit hebben om steeds te willen vernieuwen. Zonder hun identiteit te verliezen, luisteren zij goed naar wat de markt vraagt. Door hier handig op in te spelen boeien en binden zij steeds weer nieuwe fans. Neem hier een voorbeeld aan. Luister naar de markt, maar luister vooral naar je eigen medewerkers. Om boeiend te blijven zal je moeten weten wat jouw mensen boeit. Daar kan je alleen maar achter komen door individuen op te zoeken en naar ze te luisteren en met ze te communiceren. Het is weer de hoogste tijd om het beste uit de medewerkers te halen.

Het is de toon die de muziek maakt

Begin dus met heldere communicatie. De verbale boodschap is van essentieel belang. Wees die creatieve en energieke dirigent, die weet dat de manier waarop iets gezegd wordt, net zo belangrijk is als de inhoud van wat er gezegd wordt. Er is in deze veranderende samenleving geen plaats meer voor een manager die van hot naar her rent en steeds op een halfslachtige manier de medewerkers aanstuurt. Dienend leiderschap is nodig, dezelfde taal spreken die nodig is om de organisatie in de juiste richting te krijgen. Hierin moet hij niet alleen de maat aangeven, alswel emoties overbrengen, medewerkers overtuigen van de gewenste interpretatie en ze bovenal motiveren. Dan ontstaat er weer een swingend orkest waarin iedereen zijn sterke kant heeft, de juiste toon gebruikt en volledig vertrouwd op de te varen koers. Dit zal uitstralen op de klanten, wat ervoor zorgt, dat de klanten weten dat ze blijvend op je kunnen bouwen.

keyboard-arrow-right
Donald Trump, zijn succes: Drie sales lessen
keyboard-arrow-left
De Waarde van het antwoord Waarom?

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.