AOMB

Cases

“Prospec­to­ry part­ner in busi­ness voor AOMB

— Frank Reijnen - CEO

AOMB (Alge­meen Octrooi- en Merken Bureau) helpt onderne­mers en onderne­mende organ­isaties zich te bescher­men tegen namaak en navol­ging.

Door zulke bescherming kun­nen onderne­mers zich onder­schei­den met orig­inele merken, wor­den uitvin­din­gen rend­abel gemaakt en investerin­gen in inno­vatie zin­vol. De kern van waarde in organ­isaties wordt uitein­delijk gevor­md door de cre­ativiteit, intel­li­gen­tie en deskundigheid die maakt dat de organ­isatie zichzelf posi­tion­eert, een eigen proposi­tie aan­biedt en spec­i­fieke mark­ten aanspreekt.

De mensen van AOMB advis­eren bij de bescherming van die eigen­heid, die oor­spronke­lijkheid en cre­ativiteit. Zij bren­gen bescherming tot stand en verdedi­gen het Intel­lectueel eigendom.

AOMB was op zoek naar mogelijkheden om het verkoopkanaal te verbeteren.
Een aantal jaren terug was de situatie ideaal, klanten wisten AOMB te vinden.
Frank Reijnen, CEO van AOMB, voorzag echter dat deze situatie in de toekomst zou veranderen. Om bestaansrecht te behouden, ging hij op zoek naar middelen om de commerciële kracht te vergroten door de commerciële adviseurs meer te ontwikkelen en hun taken helder te maken.

Via een bestaande relatie kwam Frank Reijnen in contact met Prospectory.
Prospectory heeft het proces ondersteund om de kanteling van technisch georiënteerde teams naar marktgerichte business units te realiseren.

Door middel van funnel management op basis van Prospectory’s 4 stappen naar succes en de inzet van diverse trainingen heeft Prospectory het kantelingsproces ondersteund.

De hands-on aanpak, down to earth instelling en praktische invulling maakten de inzet van Prospectory zeer plezierig en resultaatgericht. Bij Prospectory is het “what you see is what you get”!

“Voor mij is Prospectory een partner in business”, aldus Frank Reijnen. Zij begrijpen de wederzijdse problemen en aandachtspunten. Graag wil Frank Reijnen toevoegen dat Prospectory een prima prijs/kwaliteit verhouding levert.

keyboard-arrow-right
NetSourcing
keyboard-arrow-left
Miedema Bouwmaterialen

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.