NetSourcing

Cases

“Van een reac­tieve naar proac­tieve modus”

— Yvo Hoeke - Directeur

De onderne­mers­men­tal­iteit met een kri­tis­che blik op com­mer­cieel suc­ces met respect voor de klant, alsmede de door­tas­tend­heid is wat mij bij­zon­der aanspreekt bij Prospectory!”

Net­Sourc­ing is een pro­fes­sionele ICT-part­ner die zich richt op de branch­es Zorg, Welz­i­jn en Veiligheidsregio’s. Door alle risico’s weg te nemen ron­dom imple­men­tatie en pro­fes­sioneel beheer van ICT-infra­struc­turen wordt de klant volledig ont­zorgd. Net­Sourc­ing helpt de meest opti­male ICT-oplossin­gen te realis­eren zodat op de veran­derende mark­t­be­hoeften inge­speeld kan worden.

In eerste instantie heeft NetSourcing een verandering ingezet in de Zorgmarkt van reactief naar proactief benaderen. Daarna was behoefte aan een helder plan hoe door te groeien van beleid naar actie naar uiteindelijk nieuwe omzet. “Prospectory kan dit als geen ander”, aldus Yvo Hoeke, directeur van NetSourcing.

“Met de ondernemersmentaliteit en het commerciële besef van de Prospectory uitvoerenden werd een compleet Sales & Marketing Plan opgezet”. In dit plan zijn de marktsegmenten verder in kaart gebracht en de waarde proposities voor de verschillende deelmarkten uitgeschreven. Met deze waarde proposities konden diverse marketing acties worden uitgevoerd.

Denkend vanuit het perspectief van de ondernemer, met een kritische blik op het commercieel succes met respect voor de klant, heeft Prospectory NetSourcing op het juiste spoor gezet om volledig en succesvol over te kunnen gaan van een reactieve naar proactieve modus.

keyboard-arrow-right
Bank ten Cate
keyboard-arrow-left
AOMB

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.