Bank ten Cate

Cases

“Prospec­to­ry maakt het verschil!”

— Reinier Westeneng - Directeur

Een gestruc­tureerde aan­pak in com­bi­natie met ent­hou­si­asme en passie hebben geleid tot succes.”

Bank ten Cate & Cie is een pri­vate bank pur sang. Veel per­soon­lijk con­tact en een eersteklas ser­vice staan cen­traal bij haar Pri­vate Bankers en Beleg­gingsad­viseurs. Het pri­maire doel van de bank is om haar cliën­ten te helpen bij het realis­eren van hun finan­ciële doel­stellin­gen. Het behoud van cliën­ten staat voorop, maar daar­naast wil de bank graag door­groeien onder andere door mid­del van het ver­welkomen van nieuwe cliën­ten. Dit vraagt om plan­matig (net)werken door de com­mer­ciële medew­erk­ers, acquisi­tie actie en de juiste mix van ini­ti­atief en acquisi­tievaardigheid om zodoende door­lopend cliën­ten te win­nen en tegelijk­er­ti­jd de cliënt­tevre­den­heid op een hoog niveau te houden.

Om de kennis en vaardigheden van haar commerciële medewerkers verder te ontwikkelen, schakelde Bank ten Cate Prospectory in. “Prospectory voelde direct aan wat de behoefte was van ons als opdrachtgever”, aldus Reinier Westeneng, directeur van Bank ten Cate.

Prospectory heeft een maatwerk programma ontwikkeld. Dit programma, een combinatie van theorie en praktijk, bestond onder andere uit het doorlopen van het propositietraject met aansluitend in de praktijk een tweewekelijkse evaluatie met de deelnemers. Daarnaast werden diverse Workshops ingezet om bewustzijn en diverse vaardigheden te ontwikkelen.

“Een belangrijke randvoorwaarde om een succesvolle samenwerking te creëren is ook een regelmatige evaluatie tussen opdrachtgever en trainer. Het geeft de mogelijkheid om bij te sturen en direct in te spelen op specifieke behoeften” aldus Reinier Westeneng. “Het enthousiasme en de passie van de trainer(s) werkt daarbij aanstekelijk. Dit helpt mee aan het succes!”

Bank ten Cate is erin geslaagd om de concrete behoefte in samenwerking met Prospectory in te vullen!

keyboard-arrow-right
Hewlett Packard
keyboard-arrow-left
NetSourcing

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.