Van Harte & Lingsma

Cases

“Prospec­to­ry heeft ons geleerd de zak­en anders te lat­en bekijken!”

— Sales & Marketing Team

Train­ings­bu­reau van Harte & Lings­ma is een ambitieuze, pro­fes­sionele organ­isatie met een uit­stek­ende naam in de oplei­din­gen­branche. Lei­draad is de grote passie voor het train­ersvak en het geloof in menselijk poten­tieel. Deel­ne­mers wordt niet alleen ken­nis en vaardighe­den aan­geleerd, maar wor­den ook geholpen bij het ver­groten van hun eigen ver­mo­gen en hun eigen waarde.

“Als zelfsturend commercieel team zijn we continu bezig met het in beweging zetten van ontwikkeling. Zowel bij onze klanten als in onze eigen organisatie. Het is een uitdaging mensen, teams en organisaties te helpen met ontwikkeling op een manier die onszelf als trainingsbureau ook in ontwikkeling brengt. Als we dat bereiken, maken we onze missie dubbel waar!”

Prospectory werd als extern adviseur op interim basis ingezet voor het verbeteren van de commerciële processen. Een breed traject, waarbij een Sales & Marketing plan is opgezet en het Sales Action Plan werd uitgevoerd, denk hierbij aan target setting, lead kwalificatie etc.

“Opvallend was de aanwezige expertise. Prospectory kon de business goed doorzien, had oog voor de context waarbinnen wij werken en kon deze goed vertalen naar de bovenliggende principes en concrete stappen om het proces te verbeteren.”
De manier waarop het team nu werkt als een commercieel team is het resultaat hiervan. Niet alleen de kennis, maar ook de instelling en de manier van samenwerken is sterk verbeterd. Door de inzet van Prospectory is het team beter voorbereid op de toekomst!

keyboard-arrow-right
Miedema Bouwmaterialen
keyboard-arrow-left
Accenture Technology Services

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.