5 manieren om succesvol te acquireren

Blog, Tuesday 9 November 2021

Er zijn tal­loze mogelijkhe­den om acquisi­tie te plegen

Als ik aan mijn klanten vraag wat zij aan acquisi­tie doen, dan is toch vaak het stan­daard antwo­ord: beet­je bellen, netwerken en wat social media”. Als ik social media even par­keer (daar kom ik lat­er nog wel een keer op terug), dan realiseert men zich vaak niet dat onder bellen en netwerken een hele wereld van vari­aties en mogelijkhe­den schuil­gaat. Zon­der dat je het wellicht bewust toepast netwerk je bijvoor­beeld al bij vrien­den, bek­enden en fam­i­lie. Dit neem je waarschi­jn­lijk al automa­tisch mee tij­dens je acquisi­tie speurtocht.

Brain­storm manieren om te acquir­eren bin­nen je salesteam

Het is goed om eens met je team te brain­stor­men wat voor mogelijkhe­den je alle­maal hebt. Zorg ervoor dat er geen beperkin­gen zijn, laat iedereen maar eens benoe­men welke opties er vol­gens hem/​haar alle­maal zijn.

Acquisi­tie voor­beelden uit de praktijk

Bij onze klanten begelei­den we dergelijke brain­storm­sessies regel­matig. In som­mige sessies komen we tot wel 25 mogelijkhe­den om je acquisi­tie aan te pakken. Hieron­der enkele voor­beelden die we in de prak­tijk regel­matig terugzien:

  1. Bellen met ver­loren en ver­dampte” klanten
  2. Samen­werken met een com­ple­men­tair bedri­jf en geza­men­lijk iets organiseren
  3. Pre­sen­taties geven bij mogelijke intermediairs
  4. Vra­gen om een intro­duc­tie in het netwerk van je klant
  5. Stan­daard feed­back sessie inplan­nen na een afgerond project


Er zijn vele mogelijkheden om acquisitie te plegen

Als ik aan mijn klanten vraag wat zij aan acquisitie doen, dan is toch vaak het standaard antwoord: “beetje bellen, netwerken en wat social media”. Als ik social media even parkeer (daar kom ik later nog wel een keer op terug), dan realiseert men zich vaak niet dat onder bellen en netwerken een hele wereld van variaties en mogelijkheden schuilgaat. Zonder dat je het wellicht bewust toepast netwerk je bijvoorbeeld al bij vrienden, bekenden en familie. Dit neem je waarschijnlijk al automatisch mee tijdens je acquisitie speurtocht.

Kies de acquisitiemogelijkheden die bij je bedrijf passen

Belangrijk in deze is dat je goed moet inschatten of de acquisitie variant die wilt gaan toepassen wel bij de organisatie of bij de persoon past die het gaan doen. Stel ik vind presenteren niet leuk, maar vind bellen geen probleem, dan moet je natuurlijk de varianten pakken die met bellen te maken hebben. Zo is er voor ieder wat wils, en blijft acquisitie voor iedere collega leuk!

Kies de acquisitiemogelijkheden die bij je bedrijf passen

Belangrijk in deze is dat je goed moet inschatten of de acquisitie variant die wilt gaan toepassen wel bij de organisatie of bij de persoon past die het gaan doen. Stel ik vind presenteren niet leuk, maar vind bellen geen probleem, dan moet je natuurlijk de varianten pakken die met bellen te maken hebben. Zo is er voor ieder wat wils, en blijft acquisitie voor iedere collega leuk!

Hulp nodig bij acquisitie binnen jouw organisatie?

Kan jij of je organisatie hulp gebruiken bij het plegen van acquisitie? We komen graag in contact om te bespreken waar jullie tegenaan lopen en om te zien of wij iets voor je kunnen betekenen. Laat je gegevens achter in het contactformulier onderaan deze pagina of bel of mail ons. Tot snel!

Telefoon: +31 (0)6 28 40 33 79
Mail: kurt.hessels@prospectory.com

Of is de workshop Telefonische Acquisitie iets voor jullie?

Willen jij en je collega's uit het salesteam je vaardigheden op gebied van telefonische acquisitie graag verbeteren? Tijdens onze workshop Telefonische Acquisitie leer je alles over het opzetten van een acquisitiestrategie, het voeren van een goed acquisitiegesprek en om te gaan bezwaren. Na deze acquisitietraining haal je gegarandeerd meer rendement uit je gesprekken!

Bekijk snel de details van de Workshop Telefonische Acquisitie.

keyboard-arrow-right
Pas op voor deze valkuilen bij B2B leadopvolging
keyboard-arrow-left
Let hier op bij cold calling en ontdek onze beste tips

Let us contact you

Thank you for your submission. We will contact you within one working day.